Zber údajov o asistentoch učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

ROK 2021

Financovanie asistentov učiteľa sa uskutočňuje podľa § 4a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov

Aktuálne informácie (aktualizované 31.3.2021)


Termíny:

  • Školy s právnou subjektivitou
    do 24.5.2021 vytvoria protokol a odovzdajú ho zriaďovateľovi
  • Školy bez právnej subjektivity
    odovzdajú údaje zriaďovateľovi; údaje za školy bez PS zadávajú zriaďovatelia; do 24.5.2021 vytvoria protokol
  • Zriaďovatelia
    do 31.5.2021 vytvoria protokol zriaďovateľa a odovzdajú ho na OÚ spolu s protokolmi za školy

  • do 8.6.2021 vytvoria protokol všetkých zriaďovateľov kraja a odovzdajú ho na MŠVVaŠ SR

Pomocné materiály: