Prehľad protokolov v jednotlivých krajoch

Školy:

1 Bratislava 169 z 293
57.7%
2 Trnava 209 z 301
69.4%
3 Trenčín 184 z 259
71%
4 Nitra 254 z 385
66%
5 Žilina 268 z 364
73.6%
6 Banská Bystrica 239 z 389
61.4%
7 Prešov 340 z 517
65.8%
8 Košice 289 z 438
66%
Spolu 1952 z 2946
66.3%

Zriaďovatelia:

1 Bratislava 86 z 140
61.4%
2 Trnava 133 z 171
77.8%
3 Trenčín 120 z 150
80%
4 Nitra 160 z 210
76.2%
5 Žilina 178 z 208
85.6%
6 Banská Bystrica 152 z 225
67.6%
7 Prešov 220 z 318
69.2%
8 Košice 164 z 242
67.8%
Spolu 1213 z 1665
72.9%