Prehľad protokolov v jednotlivých krajoch

Školy:

1 Bratislava 243 z 567
42.9%
2 Trnava 280 z 499
56.1%
3 Trenčín 253 z 447
56.6%
4 Nitra 345 z 710
48.6%
5 Žilina 336 z 587
57.2%
6 Banská Bystrica 345 z 664
52%
7 Prešov 434 z 905
48%
8 Košice 386 z 845
45.7%
Spolu 2622 z 5224
50.2%

Zriaďovatelia:

1 Bratislava 107 z 221
48.4%
2 Trnava 148 z 260
56.9%
3 Trenčín 147 z 236
62.3%
4 Nitra 186 z 326
57.1%
5 Žilina 193 z 296
65.2%
6 Banská Bystrica 190 z 333
57.1%
7 Prešov 246 z 460
53.5%
8 Košice 186 z 384
48.4%
Spolu 1403 z 2517
55.7%