Prehľad protokolov v jednotlivých krajoch

Školy:

1 Bratislava 154 z 285
54%
2 Trnava 192 z 306
62.7%
3 Trenčín 167 z 264
63.3%
4 Nitra 207 z 393
52.7%
5 Žilina 235 z 364
64.6%
6 Banská Bystrica 211 z 399
52.9%
7 Prešov 278 z 549
50.6%
8 Košice 217 z 441
49.2%
Spolu 1661 z 3001
55.3%

Zriaďovatelia:

1 Bratislava 76 z 133
57.1%
2 Trnava 121 z 175
69.1%
3 Trenčín 103 z 152
67.8%
4 Nitra 134 z 216
62%
5 Žilina 149 z 208
71.6%
6 Banská Bystrica 135 z 230
58.7%
7 Prešov 168 z 336
50%
8 Košice 118 z 245
48.2%
Spolu 1004 z 1696
59.2%