Prehľad protokolov v jednotlivých krajoch

Školy:

1 Bratislava 151 z 285
53%
2 Trnava 193 z 309
62.5%
3 Trenčín 177 z 261
67.8%
4 Nitra 234 z 388
60.3%
5 Žilina 249 z 359
69.4%
6 Banská Bystrica 222 z 393
56.5%
7 Prešov 301 z 530
56.8%
8 Košice 262 z 442
59.3%
Spolu 1789 z 2967
60.3%

Zriaďovatelia:

1 Bratislava 75 z 132
56.8%
2 Trnava 122 z 175
69.7%
3 Trenčín 111 z 149
74.5%
4 Nitra 152 z 213
71.4%
5 Žilina 162 z 205
79%
6 Banská Bystrica 142 z 227
62.6%
7 Prešov 193 z 325
59.4%
8 Košice 152 z 244
62.3%
Spolu 1109 z 1671
66.4%